Formål

Ideling er idé-deling for det lange sigt.

Vi afholder ideling 4 gange i løbet af 2016. Vi glæder os til flere inspirerende aftener sammen med kloge og gode venner, bekendte og kolleger.

I efteråret 2015 afholdt vi 3 spændende arrangementer med ialt 8 ideer: Den 31. august, 30. september og 5. november. Se også vores opsummerende fortælling.

Formålet med ideling er at krydsbestøve idé-rig forretningstænkning med trangen til at gøre godt for kloden og menneskeheden. Ideling-arrangementerne skaber et forum for konstruktiv dialog om startup-idéer og andre konkrete økonomiske aktiviteter, der kan skabe reel værdi for kloden eller samfundet. Med reel værdi mener vi noget ud over en rent finansiel værdi. Forummet hjælper folk, der vil “hjælpe verden”, med at komme igang.

Læs mere om, hvad det kan være for idéer, og hvordan vi deler. Og kontakt os, hvis du vil høre mere.

ideling-pirat, orange haar og roedt toerklaede